TRAJTIMET E SEMUNDJEVE:
 

Klinika F.M.E.S CVSC TIRANE eshte klinika e pare private e licensuar nga Ministria e Shendetesise ne Shqiperi.Kjo klinike eshte hapur ne 21 maj 2007 dhe eshte e specializuar per kardiologji dhe kirurgji kardio- vaskulare. Qellimi i krijimit te kesaj klinike eshte qe ti qendrojme sa me prane pacienteve qe vuajne nga semundje kardiake duke iu ofruar atyre diagnostikimin e sakte dhe mjekimin kirurgjikal te semundjeve te tyre.Kjo klinike kryen diagnostikime te thjeshta si : Vizitat pathologjike + echo abdominale ;vizite kardiologjike, EKG,Echocardiografi standarte dhe TRANSEZOFAGEALE;Holter,Prova ushtrimore,Dopler dhe diagnstikime invazive si : Koronarografi,PTCA & Stentim,Pace Maker;Te gjitha llojet e diagnostikimeve invazive zhvillohen ne nje kabinet me aparatura bashkekohore dhe nga nje staf i specializuar. Ne perdorim nje tip angiografie te avancuar SIEMENS qe bent e mundur qe te kemi nje rezultat maksimal per pacientet tane.

 Ne perdorim stente metali dhe me medikament nga prodhuesit me me fame ne bote.Kemi stente per karotidet me dimensione te ndryshme.
Diagnostikimi invaziv behet  me metoda moderne nepermjet nderhyrjes ne arterien radiale ose arteries femroale.Kjo metod ka nje avantazh qe ben qe pacienti te ndihet sa me komod dhe te mos ndjeje asnje dhimbje sepse ky proces kryhet nen efektin e anestezis locale.Pacientit nuk i duhet te qendroj ne klinike per shume kohe pas diagnostikimit.Ne pergjithesi, pacientet qe bejne diagnostikim invaziv mund te ikin nga klinika pas 6- 24 oresh.

Vende te rendesishem ne klinike zene nderhyrjet kardiokirurgjikale.Klinika F.M.E.S ka kryer  nje numer te konsiderueshem nderhyrjesh kardiokirurgjikale si psh :Riparim dhe Zevendesim Valvulash,BY PASS Aorto Koronar,korrigjim te difekteve te lindura te zemres, heqje e tumoreve,nderhyrje ne enet e gjakut periferike (arterie, vena) etj.

 

(C) Copyright FMES-CVSC-Tirane. All rights reserved Built by Gorani.net .AL Domain